Регистриране на търговска марка в България

Регистриране на търговска марка в България

Търговската марка е знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Този знак може да бъде дума, цифра, буква, рисунка, включително на самата стока, звук, както и всякакви комбинации от изброените. Правото върху търговската марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Заявката може даRead more about Регистриране на търговска марка в България[…]

Относно измененията и допълненията на Търговския закон, приети в края на 2016 г. и свързани с ООД

Относно измененията и допълненията на Търговския закон, приети в края на 2016 г. и свързани с ООД

В края на миналата 2016 г. народните представители приеха редица важни изменения и допълнения в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. Промените влязоха в сила три дни след обнародването и вече са факт. Част от промените касаят режима на търговските дружества с ограничена отговорност (ООД) и по-точно формата, в която следваRead more about Относно измененията и допълненията на Търговския закон, приети в края на 2016 г. и свързани с ООД[…]

Pазвод по взаимно съгласие

Pазвод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е бърз, лесен и цивилизован начин за прекратяване на брака. Този начин е възможен само ако и двамата съпрузи са съгласни на развод. Ако един от двамата съпрузи отказва да се разведе, съществува възможност за развод по исков ред – бавен, труден и често пъти нецивилизован начин за прекратяване на брака.Read more about Pазвод по взаимно съгласие[…]

Несеквестируемост на вещи и доходи при принудително изпълнение от съдия изпълнител

Несеквестируемост на вещи и доходи при принудително изпълнение от съдия изпълнител

У нас да си длъжник, срещу когото е образувано изпълнително дело, е почти равно на гражданска смърт. Това положение понякога абсолютно безцеремонно се утвърждава от съдебните изпълнители. Съгласно закона, в процеса на принудително изпълнение са предвидени редица нормативни ограничения за съдебните изпълнители и едно от най-важните ограничения се съдържа в разпоредбите на чл. 444 иRead more about Несеквестируемост на вещи и доходи при принудително изпълнение от съдия изпълнител[…]

Взаимоотношения с колекторските фирми

Взаимоотношения с колекторските фирми

Така наречените колекторски фирми трайно се настаниха в общественото пространство през последните години. Най-често тези фирми се появяват пред Вас чрез писмо или телефонно обаждане, в които Ви съобщават, че дължите пари на мобилен оператор или на друг доставчик на услуги, например Топлофикация. След това Ви канят да платите в определен срок и Ви предупреждават,Read more about Взаимоотношения с колекторските фирми[…]

Промяна на име съгласно българското законодателство

Промяна на име съгласно българското законодателство

Съгласно българското законодателство, промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато други важни обстоятелства налагат това. Законът не конкретизира какви следва да са тези важни обстоятелства и затова всеки случай се преценява отRead more about Промяна на име съгласно българското законодателство[…]

ЗА и ПРОТИВ решението да използвате услугите на брокер при закупуване или продажба на недвижим имот

ЗА и ПРОТИВ решението да използвате услугите на брокер при закупуване или продажба на недвижим имот

Брокерите на недвижими имоти са лица, които могат да ви бъдат полезни при намирането на имота, който търсите да закупите, или при намирането на купувачи за имота, който продавате. И в двата случая те ще ви заместят в процеса на търсене, тъй като разполагат с информация какво се търси и предлага на пазара и могатRead more about ЗА и ПРОТИВ решението да използвате услугите на брокер при закупуване или продажба на недвижим имот[…]

Топлофикация София

Топлофикация София

Отоплителният сезон в гр. София обикновено започва в началото на октомври и приключва в края април. Цели 7 месеца сме в близки отношения с монополиста „Топлофикация София“ ЕАД, дори да сме „спрели парното си“ (в този случай дължим такса „сградна инсталация“). За онези от Вас, които не успяват да се справят навреме със задълженията сиRead more about Топлофикация София[…]

Моята мисия

Моята мисия

Ако купувате или продавате недвижим имот или имате за уреждане други имотни дела, ако някои ви дължи пари или не изпълнява други свои задължения, ако имате проблеми с взет от вас кредит, проблеми с „Топлофикация“, с мобилните оператори или с другите монополисти на пазара, както и с колекторските им фирми, ако имате проблем с некоректенRead more about Моята мисия[…]