Начало

Добре дошли в моята страница и Ви благодаря за отделеното време. Практикувам като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Предлагам на своите клиенти правна помощ в областта на гражданското, търговското и административното право и процес. Защо да се обърнете към мен? Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения, а законодателството в България търпи динамични и чести промени. Това затруднява вземането на правилни решения. Навременната консултация с адвокат спестява време и средства и винаги е добра инвестиция.

Вещно право

• сделки с недвижими имоти • предварителни договори • етажна собственост •имуществени отношения и спорове между съпрузите, брачни договори • делба • вписвания в имотния регистър

Облигационно право

• договори - продажби, наеми, заеми, банкови кредити др. • ипотека, запис на заповед, поръчителство • спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и др. • спорове с колекторски фирми • изготвяне на пълномощни • представителство пред застраховател

Трудово право

• изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори • обезщетения • трудови злополуки

Семейно и наследствено право

• развод • уреждане на имуществените отношения между съпрузите • издръжка • упражняване на родителските права • закрила от домашно насилие • изготвяне на нотариално и саморъчно завещание • отказ от наследство • делба на наследство

Гражданско право

• поставяне под запрещение • учредяване на настойничество и попечителство • промяна на име • регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.

Търговско право

• учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД • вписвания и обявявания в търговския регистър с електронен подпис • сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки • пълно правно обслужване по договор.

Граждански процес

• процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела • процесуално представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Административно право и процес

• правна помощ при издаването, изпълнението или обжалването на административни актове, обжалване на глоби • процесуално представителство и защита по административни дела

За мен

За мен

Завършила съм Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 г. В периода 1996 г. - 1997 г. бях съдебен кандидат при Софийски окръжен съд. През 1997 г. започнах работа като юрисконсулт в "Химкомплект-инженеринг" АД, гр. София.
През 2007 г. за кратко бях на работа в Националния институт на правосъдието.

Адвокат съм от 2007 г., когато бях вписана в регистъра на Софийска адвокатска колегия. От 2007 г. до 2009 г. работих в Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори".

През май 2009 г. създадох собствена адвокатска кантора, където сега работя за Вас. Предлагам правна помощ в областта на гражданското, търговското и административното право като съдебен адвокат и консултант. Имам право да се явявам пред всички български съдилища, арбитражи и особени юрисдикции.

Клиентите за мен

Ще се радвам да бъда полезна на Вас, на Вашето семейство или на Вашия бизнес. Не се колебайте да се свържете с мен!

Последни статии