Можем ли да се разпореждаме свободно с таван в сграда – етажна собственост

Можем ли да се разпореждаме свободно с таван в сграда – етажна собственост

С ТР N 34/15.08.1983г. на ОСГК на ВС е прието, че поначало таванът (подпокривното пространство, пространството между последната етажна плоча и покривната конструкция) е обща част на сградата, притежавана в етажна собственост.

Когато таванът няма нужната височина, пространство и обем за изграждане на отделни самостоятелни обекти или обслужващи помещения съгласно строителните правила и норми, няма достъп до него от редовна стълба и е неизползваемо, освен като изолация между последната плоча и покрива и за достъп до него, то е обща част по естеството си и не може да се преустройва и разделя между етажните собственици.

Когато подпокривното пространство има нужната височина, пространство и обем за изграждане на самостоятелни обекти или обслужващи помещения, могат да се обособят общи части за преминаване и има достъп от редовна стълба, то е обща част по предназначение.

Когато подпокривното пространство е обща част по предназначение, етажните собственици могат с единодушно съгласие да променят това му предназначение. При спазване на законните изисквания могат да се изградят складови помещения или стаи за творческа дейност, които да се придадат към самостоятелните обекти на долните етажи, а могат да се изградят и ателиета, тавански жилища или други самостоятелни обекти, ако етажните собственици имат право да строят такива.

Преустройството на таванско помещение в самостоятелен обект задължително се извършва въз основа на одобрен архитектурен проект. Освен това собствениците, които извършват преустройството, трябва да сключат договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в сградата. Въз основа на одобрения проект и на договора се издава разрешение за строеж.

Разпоредителни сделки с таванско помещение, отделно от самостоятелния обект в сградата към който принадлежи, са недопустими, освен ако не бъде променено предназначението му по указания по-горе начин и от таванско помещение, принадлежащо към самостоятелен обект, таванското помещение придобие самостоятелен статут.

 

Вашият коментар