Застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите съгласно Кодекса за застраховането

Застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите съгласно Кодекса за застраховането

Обект на застраховане по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят. Моторно превозно средство (МПС) по смисъла на КЗ е всяко превозно средство за движение поRead more about Застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите съгласно Кодекса за застраховането[…]