Връчването на съобщения и призовки съгласно промените в ГПК, в сила от 31 октомври 2017 година

Връчването на съобщения и призовки съгласно промените в ГПК, в сила от 31 октомври 2017 година

С изменения в ГПК, обнародвани в ДВ. бр. 86 от 27.10.2017 г. и влезли в сила на 31.10.2017 г. бяха променени редица правила, свързани с връчването на съобщения и призовки по делата. Накратко ще изложа действащите вече правила.   Съобщения и призовки се връчват на адреса, който е посочен от страните по делото. Първоначално адреситеRead more about Връчването на съобщения и призовки съгласно промените в ГПК, в сила от 31 октомври 2017 година[…]