Pазвод по взаимно съгласие

Pазвод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е бърз, лесен и цивилизован начин за прекратяване на брака. Този начин е възможен само ако и двамата съпрузи са съгласни на развод. Ако един от двамата съпрузи отказва да се разведе, съществува възможност за развод по исков ред – бавен, труден и често пъти нецивилизован начин за прекратяване на брака.Read more about Pазвод по взаимно съгласие[…]