Промяна на име съгласно българското законодателство

Промяна на име съгласно българското законодателство

Съгласно българското законодателство, промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато други важни обстоятелства налагат това. Законът не конкретизира какви следва да са тези важни обстоятелства и затова всеки случай се преценява отRead more about Промяна на име съгласно българското законодателство[…]